Anime and what I like. That is about it.
"Gender robbing"

"Gender robbing"

  1. wharzeek reblogged this from gingerthings and added:
    Para kang bangko. Ang laki na kasi ng interes ko sa’yo. :P
  2. gingerthings posted this